House studio logo
+48 731 880 015

Nowe przepisy

Nowe przepisy

Przepisy, przepisy, przepisy…

 

             Z początkiem 2017 roku w życie weszło mnóstwo przepisów,  te najważniejsze, bo dotyczące okien dążą do tego aby nowe budynki były jak najbardziej energooszczędne i pośrednio przyczyniały się do dbania o otaczające nas środowisko.  Przepis o którym mowa dotyczy współczynnika przenikania ciepła (Uw) jaki obowiązuje od 1.01.2017r. Warto o nim wiedzieć nim któraś z firm okniarskich zaproponuje nam produkt nie spełniający takich wymagań bo świadczy to o jej nierzetelności i chęci sprzedania nam okien, których tak de facto produkować się nie powinno w myśl nowych przepisów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zmienionego rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 r. (Dz. U. z 2013 . poz. 926) z dniem 1.01.2017 r. zmianie uległ parametr współczynnika przenikania ciepła “U” okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych, który dla okien i drzwi balkonowych nie może być większy niż 1,1 W/(m2xK), a dla drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi nie może być większy niż 1,5 W/(m2xK). Okna, drzwi balkonowe oraz drzwi zewnętrzne o wielkości współczynnika “U”  obowiązującego w okresie do dnia 31.12.2016 r. mogą być stosowane w przypadku montażu:

- w ramach budów lub robót budowlanych dla których ostateczne pozwolenie na budowę wydane zostało do dnia 31.12.2016 r.,

- w ramach robót budowlanych lub remontów wykonywanych na podstawie zgłoszenia dokonanego do dnia 31.12.2016 r.

W pomieszczeniach, w których temperatura będzie niższa niż 16 stopni Celsjusza od dnia 1.01.2017 r. wielkość współczynnika przenikania ciepła “U” dla okien i drzwi balkonowych nie może być większa niż 1,6 W/(m2xK) oraz dla drzwi zewnętrznych 1,5 W (m2xK).

Wielkości współczynnika “U” nie obowiązują w przypadku montażu okien i drzwi w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych.

 

Podsumowując – nim dobrze się oswoimy z jednymi przepisami już depczą im po piętach nowe ( od 2021 roku współczynnik Uw nie będzie mógł mieć więcej niż 0.9 W/m2K); a te energooszczędne rozwiązania okien z górnej półki – dzisiaj, zajmą miejsce wariantów podstawowych. Producenci mają zatem ciężki orzech do zgryzienia by sprostać stawianym stolarce wymaganiom, zaś Klienci podejmując decyzję przy zakupie którego dokonują na lata.

Top